O lige

Mesto Trnava už za čias Československa bolo známym centrom výborných cyklistických podujatí a cestných cyklistov. Klub a zároveň aj občianske združenie Cyklisti Trnava chce týmto podujatím udržať kontinuitu v tejto tradícii, ktorú začali Trnavské kluby CK Trnava pod vedením Ladislava Duboša st., CK BMX Trnava pod vedením Róberta Bachratého st. a CK Olympik Trnava pod vedením Bohuša Kujoviča.

Trnavská cyklistická liga (ďalej TCL) má už dlhoročnú tradíciu. Počas už 24-ročnej histórie sa jej zúčastnili stovky cyklistov z Trnavy, blízkeho i vzdialenejšieho okolia či Európy. Dáva príležitosť športujúcej mládeži a širokej verejnosti v seniorskom veku zmysluplne využiť voľný čas a zvyšovať si vytrvalostnú kondíciu. V roku 2017 sa TCL zúčastnilo 137 cyklistov (rok 2016-122, 2015-145, 2014-141, 2013-129, rok 2012-108 účastníkov). Medializáciou podujatia na internetovej stránke trnava-live, na webovej stránke mesta trnava.sk, v trnavskej televízii, regionálnych novinách trnavskyhlas a cyklo portáli mtbiker chceme trvalo dosahovať celkový počet účastníkov prevyšujúci číslo 100 s dôrazom na bezpečnosť každého na trati.

Na Slovensku sa podobné podujatie koná iba v Žiline a v B. Bystrici avšak s neporovnateľne menšou účasťou pretekárov a verejnosti.

TCL je určená pre širokú športovú verejnosť z mesta Trnava, okolia a celej našej Zeme. Súťaží sa na Slovensku obzvlášť neznámom ale veľmi obľúbenom formáte, t.j. v 4 výkonnostných kategóriách. Podrobné zaradenie do kategórií je presne popísané v pravidlách.

kategória DZ (ako Dzeci – po Trnafsky deti)
kategória C
kategória B
kategória A

Kalendár

kolodeňtyp pretekovkolodeňtyp pretekov
1.8.4.Prológ – Kamenný mlyn, Trnava11.10.6.Č.j. Dolná Krupá - Trnava
2.15.4.Cesta A – Dlhá12.24.6.Cesta D – Kátlovce
3.22.4.
Cesta B – Sušička Dubové13.1.7.Časovka dvojíc - Trnava
4.29.4.
Č.j. SAMSUNG - Voderady14.8.7.Cesta F - Priehrada H. Orešany
5.6.5.Cesta E - MTK Borová15.19.8.Časovka do Vrchu - Majdán-Zabité
6.13.5.Karpatský vrchár MTK - Doľany16.26.8.Cesta C – Častá pekáreň
7.20.5.Cesta G – Suchá nad Parnou17.2.9.Cesta D – Kátlovce
8.24.5.Sereďmaratón 2019 - Sereď18.9.9.Časovka do Vrchu - SZŠ Modra Harmónia
9.27.5.Cesta F - Priehrada H. Orešany19.16.9.Cesta C – Častá pekáreň
10.3.6.Cesta C – Častá pekáreň20.19.9.Č.j. 6666m - Trnava