O lige

Mesto Trnava už za čias Československa bolo známym centrom výborných cyklistických podujatí a cestných cyklistov. Klub a zároveň aj občianske združenie Cyklisti Trnava chce týmto podujatím udržať kontinuitu v tejto tradícii, ktorú začali Trnavské kluby CK Trnava pod vedením Ladislava Duboša st., CK BMX Trnava pod vedením Róberta Bachratého st. a CK Olympik Trnava pod vedením Bohuša Kujoviča.

Trnavská cyklistická liga (ďalej TCL) má už dlhoročnú tradíciu. Počas už 24-ročnej histórie sa jej zúčastnili stovky cyklistov z Trnavy, blízkeho i vzdialenejšieho okolia či Európy. Dáva príležitosť športujúcej mládeži a širokej verejnosti v seniorskom veku zmysluplne využiť voľný čas a zvyšovať si vytrvalostnú kondíciu. V roku 2017 sa TCL zúčastnilo 137 cyklistov (rok 2016-122, 2015-145, 2014-141, 2013-129, rok 2012-108 účastníkov). Medializáciou podujatia na internetovej stránke trnava-live, na webovej stránke mesta trnava.sk, v trnavskej televízii, regionálnych novinách trnavskyhlas a cyklo portáli mtbiker chceme trvalo dosahovať celkový počet účastníkov prevyšujúci číslo 100 s dôrazom na bezpečnosť každého na trati.

Na Slovensku sa podobné podujatie koná iba v Žiline a v B. Bystrici avšak s neporovnateľne menšou účasťou pretekárov a verejnosti.

TCL je určená pre širokú športovú verejnosť z mesta Trnava, okolia a celej našej Zeme. Súťaží sa na Slovensku obzvlášť neznámom ale veľmi obľúbenom formáte, t.j. v 4 výkonnostných kategóriách. Podrobné zaradenie do kategórií je presne popísané v pravidlách.

kategória DZ (ako Dzeci – po Trnafsky deti)
kategória C
kategória B
kategória A

Kalendár

kolodeňtyp pretekovkolodeňtyp pretekov
1.17.6Č.j. SAMSUNG - Voderady11.26.8Cesta F - Priehrada H. Orešany
2.24.6Cesta A – Dlhá12.2.9Časovka do Vrchu - Harmónia -Zochová chata
3.1.7
Cesta B – Sušička Dubové13.9.9Cesta D – Kátlovce
4.8.7
Cesta G – Suchá nad Parnou14.16.9Cesta C – Častá pekáreň
5.15.7Časovka dvojíc - Trnava15.3.10Č.j. SAMSUNG - Voderady
6.22.7Cesta F - Priehrada H. Orešany16.--
7.29.7Cesta C – Častá pekáreň17.--
8.5.8Cesta D – Kátlovce18.--
9.12.8Č.j. Dolná Krupá - Trnava19.--
10.19.8Cesta B – Sušička Dubové20.--