O lige

Mesto Trnava už za čias Československa bolo známym centrom výborných cyklistických podujatí a cestných cyklistov. Klub a zároveň aj občianske združenie Cyklisti Trnava chce týmto podujatím udržať kontinuitu v tejto tradícii, ktorú začali Trnavské kluby CK Trnava pod vedením Ladislava Duboša st., CK BMX Trnava pod vedením Róberta Bachratého st. a CK Olympik Trnava pod vedením Bohuša Kujoviča.

Trnavská cyklistická liga (ďalej TCL) má už dlhoročnú tradíciu. Počas už 24-ročnej histórie sa jej zúčastnili stovky cyklistov z Trnavy, blízkeho i vzdialenejšieho okolia či Európy. Dáva príležitosť športujúcej mládeži a širokej verejnosti v seniorskom veku zmysluplne využiť voľný čas a zvyšovať si vytrvalostnú kondíciu. V roku 2017 sa TCL zúčastnilo 137 cyklistov (rok 2016-122, 2015-145, 2014-141, 2013-129, rok 2012-108 účastníkov). Medializáciou podujatia na internetovej stránke trnava-live, na webovej stránke mesta trnava.sk, v trnavskej televízii, regionálnych novinách trnavskyhlas a cyklo portáli mtbiker chceme trvalo dosahovať celkový počet účastníkov prevyšujúci číslo 100 s dôrazom na bezpečnosť každého na trati.

Na Slovensku sa podobné podujatie koná iba v Žiline a v B. Bystrici avšak s neporovnateľne menšou účasťou pretekárov a verejnosti.

TCL je určená pre širokú športovú verejnosť z mesta Trnava, okolia a celej našej Zeme. Súťaží sa na Slovensku obzvlášť neznámom ale veľmi obľúbenom formáte, t.j. v 4 výkonnostných kategóriách. Podrobné zaradenie do kategórií je presne popísané v pravidlách.

kategória DZ (ako Dzeci – po Trnafsky deti)
kategória C
kategória B
kategória A

Kalendár

kolodeňtyp pretekovkolodeňtyp pretekov
1.3.4.Prolog – Trnava11.5.6.Č.j. Dolná Krupá - Trnava
2.10.4.Cesta A – Dlhá12.12.6.Cesta D – Kátlovce
3.17.4.
Cesta B – Sušička Dubové13.19.6.Časovka družstiev - Trnava
4.24.4.
Č.j. SAMSUNG - Voderady14.3.7.Cesta F - Priehrada H. Orešany
5.1.5.Cesta E - MTK Borová15.10.7.Cesta C – Častá pekáreň
6.8.5.Karpatský vrchár MTK - Doľany16.17.7.Časovka do Vrchu - SZŠ Modra Harmónia
7.15.5.Kritérium - Motokáry Dlhá (odložené na 24.7)17.21.8.Cesta D – Kátlovce
8.19.5.Sereďmaratón 2019 - Sereď18.28.8.Časovka do Vrchu - SZŠ Modra Harmónia
9.22.5.Cesta C – Častá pekáreň19.4.9.Cesta C – Častá pekáreň
10.29.5.Cesta F - Priehrada H. Orešany20.7.9.Č.j. 6666m - Trnava