AKTUALITY

júl 2021

Víťazmi 7. kola Chren, Drobný, Rambala, Kobelár a Adamča


14. júla sa konalo 7. kolo TCL a spomínaní víťazi kategórii boli najrýchlejšími na obľúbenom dojazde v Sedle pod Veterlínom. Viacerých prihlásených odradil dážď, ktorý však 1/2hodinu pred štartom ustal a po 3 kolách sme mali už aj naspäť suchú trať...
Predbežné a ešte stále neskorigované výsledky nájdete na známom odkaze: https://my.raceresult.com/155707/Live

Fotky od Natálie nájdete v odkaze: https://photos.app.goo.gl/iqKdbgSHgV6ZsD386

Ďakujeme všetkým za účasť a sponzorom za pomoc! Po krátkej letnej pauze sa opäť vidíme 11. 8. 2021 na 8. kole.


ZMENA štartu 7. kolo


Z bezpečnostných dôvodov sa štart 7. kola posúva podľa ilustr. obrázku na výjazd z Majdánu smer Lošonec. Štart kategórie A+B bude 17:30h a štart kategórie C1, C2 a DZ bude 17:33h. Dojazd je pre VŠETKY kategórie v Sedle pod Veterlínom.

ONLINE rgistrácia prebieha do zajtra 14. 7. 2021 12:00h. cez odkaz: https://my.raceresult.com/155707/registration

V platnosti sú stále opatrenia podľa aktuálnej situácie. Overiť si môžte cez odkaz ministerstva: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

V platnosti sú stále pravidlá súťaže: https://www.trnavskacyklistickaliga.sk/pravidla/
z ktorých vyberáme často dotazované podmienky účasti:

Článok 5.      Podmienky účasti

a/ pretekov sa môžu zúčastniť jazdci registrovaní aj neregistrovaní. Zároveň však každý pretekár pred štartom svojím podpisom prezenčnej listiny potvrdzuje, že štartuje na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady.

b/ pretekár, ktorý má v deň štartu menej ako 12 rokov, musí mať počas celých pretekov sprievod – osobu staršiu ako 18 rokov,

c/ pretekár je povinný štartovať v ochrannej cyklistickej prilbe, schváleného typu EN CE 1078

d/ pretekár je povinný dostaviť sa na štart najmenej 20 minút pred štartom, aby podpísal vyhlásenie v prezenčnej listine, ak tak nespraví, nemusí byť pripustený na štart,

e/ pretekár je povinný mať počas celého preteku štartovné číslo a na bicykli namontovaný čip pre účely časomiery.

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online registrácia. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty,
podľa dátumu prihlásenia. Organizátor si vyhradzuje zmenu pravidiel podľa platných obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19
Pretekár s vlastným čipom vo veku od 18 do 60 rokov je povinný zaplatiť si vopred účastnícky príspevok na celú ligu 50,- €.
Pretekár bez čipu vo veku od 18 do 60 rokov je povinný pred každým kolom pretekov zaplatiť jednorázový príspevok 10,- €, maximálne však 2
krát za celý ročník súťaže (to platí aj pre tých, kt. majú vlastný čip ale nemajú štartovné číslo). Tí pretekári, ktorí si nesplnili túto povinnosť za
rok 2020 budú musieť doplatiť za predošlý ročník.
V prípade, že pretekár nevlastní čip, môže si ho jednorázovo zapožičať najneskôr 24 hodín pred štartom daného kola v Pecobikes na G.
Steinera 1 v Trnave, musí však zložiť zálohu za čip 50,- €. Záloha mu bude po vrátení čipu vrátená. Počet čipov pre tento účel je limitovaný.
Pretekári si môžu zaobstarať čipy https://www.videocom.sk/raceresult/
Účastnícky príspevok je možné uhradiť vopred na celý ročník ZA CELÝ TEAM VYTVORENÍM SÚPISKY a hromadným prevodom na účet
OZ Cyklisti Trnava, IBAN SK6402000000003207848256 (do poznámky “Dar TCL2021” klub a kontaktná osoba za klub). Vyzdvihnutie
čísiel/čipov bude vopred ohlásene na webe súťaže.

g/ pretekár je v pretekoch s hromadným štartom povinný mať na bicykli umiestnené označenie kategórie, v ktorej štartuje.


6. kolo vyhral Chren z Dukly


Najrýchlejší čas dosiahol Martin Chren z CK Dukla BB časom 11:57.21min.
Výsledky nájdete v známom odkaze: https://my.raceresult.com/155707/results
Napomenutie pretekárov, ktorí nemali štartovné čísla:
(84) Peško Emil, (86) Mládek Milan, (87) Lobb Jozef, (94) Buchan Ján, (134) Adamča Norbi Jr.
Nepodpísaní pretekári v štartovej listine a bez štartovných čísiel nebudú klasifikovaní!

Fotky od Marcela nájdete: https://photos.app.goo.gl/BUnS3XasZadovskK8

Ďakujeme partnerom BUDIŠ, RACERESULT, USKLADNI.SI, PAUL LANGE OSLANY, AUTOCOMODEX TRNAVA, LIVING LIGHT, MESTO TRNAVA a ďalší.


Štartovka a info k 6. kolu


Časovka do vrchu Modra-Harmónia - cintorín Huncokárov
Štart prvého pretekára: 17:30h (štartuje sa v minútových intervaloch)
Podmienka štartu: súhlas a podpis s prezenčnou listinou, štartovné číslo na pripnuté na pravej strane a čip pripevnený na bicykli pre potreby spracovania výsledkov
Štartová listina:

V PLATNOSTI SÚ STÁLE COVID OPATRENIA: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov


Evinic najrýchlejší na 5. kole a zmena v kalendári


Najrýchlejším pretekárom na trati pri Samsungu sa stal Eduard Evinic. Výsledky nájdete na známom odkaze: https://my.raceresult.com/155707/Live
Ďakujeme za účasť!

Veľmi pekné fotky od Marcela: https://photos.app.goo.gl/6YVzVfoie4SxBp3k8
Kontakt: marcel@aranburu.sk

ZMENA V KALENDÁRI
Budúce 6. kolo sa uskutoční časovka do vrchu namiesto cesty C. Zmena aktualizovaná aj v kalendári: https://www.trnavskacyklistickaliga.sk/kalendar/


jún 2021

4. kolo vďaka USKLADNI.SI


Bez poriadnych partnerov a sponzorov to nejde. Pre nás je takým aj USKLADNI.SI u ktorého si hravo uskladníte čokoľvek! Ďakujeme.

4. kolo v Suchej vyhral Martin Chren (kategória A), Karol Vrchovský (B), Peter Rambala (C1), Dávid Kobelár (C2) a Norbert Adamča (DZ).
Organizátor súťaže napomína pretekára Dávid Ďurko (č. 108) za napodpísanie sa do prezenčnej listiny.

Výsledky nájdete aj na: https://my.raceresult.com/155707/Live

Poďakovanie patrí aj Autocomodex Trnava za poskytnutie sprievodného vozidla a Budiš za pitný režim.

Fotky nájdete aj na: https://photos.app.goo.gl/vyFqdDwnfvLZf5fW7
Kontakt na fotografa: marcel@aranburu.sk


Budiš a 4. kolo v Suchej


Za pitný režim vďačíme sponzorovi súťaže BUDIŠ a AFRICOLA! 🙂

Registrácia na 4. kolo prebieha v známom odkaze:
https://my.raceresult.com/155707/registration

Tí, čo si chcú zapožičať čip môžu iba vopred v Pecobikes v Trnave počas dnešného dňa od 15 do 19h.
Prosíme účastníkov aby svoj účastnícky poplatok posielali výhradne na účet OZ Cyklisti Trnava podľa pravidiel.
https://www.trnavskacyklistickaliga.sk/pravidla/

Prosíme, aby ste dodržiavali stále platné a nemenné Covid opatrenia pre pretekárov ale aj doprovod rodičov či trénerov. Doprovod detí sa nesmie aktívne zapájať do súťaže s inými kategóriami. Nepodpísaní pretekári v prezenčnej listine nebudu klasifikovaní. Tí, čo nemajú štartovné čísla príďte v dostatočnom časovom predstihu.


TCL je tu aj vďaka výžive Aone a Autocomodex Trnava


3. kolo sa uskutočnilo v stredu 9. 6. 2021 za príjemného počasia na okruhu pri priehrade H. Orešany s dojazdom v Sedle pod Veterlínom za podpory kvalitnej slovenskej výživy Aone a sprievodného vozidla od Autocomodex Trnava. Ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na Vás 23. 6. na okruhu "cesta G" so štartom o 17:30h. v Suchej nad Parnou.

Výsledky nájdete v známom odkaze: https://my.raceresult.com/155707/Live
UPOZORNENIE: Tí, čo sa nepodpíšu do prezenčnej listiny pred štartom nebudú od budúceho kola klasifikovaní vo výsledkovej listine.

Foto: Henrieta Bukovenova Photography


3. kolo CESTA F je už zajtra!


V obmedzenom režime (stále s povinnosťou neg. covid testu) ale s veľkým záujmom (1. a 2. kolo 100 účastníkov) pokračujeme ďalej! A to 3. kolom na okruhu CESTA F pri priehrade H. Orešany so štartom o 17:30h. Registrácia prebieha online do zajtra 12:00h na známom linku:
https://my.raceresult.com/155707/registration
ZMENA! Dojazd bude pre všetky kategórie v Sedle pod Veterlínom okrem kategórie DZ (po Trnafsky dzeci)

Štartovné čísla platia z 2. kola, tí čo svoj účastnícky príspevok uhradili vopred podľa pravidiel na účet OZ Cyklisti Trnava dostanú číslo pri prezentácii pred štartom.
Pravidlá súťaže: https://www.trnavskacyklistickaliga.sk//wp-content/uploads/2021/05/pravidla_TCL-2021.pdf

Tešíme sa na Vás a ďakujeme partnerom za možnosť zorganizovať toto ojedinelé cyklistické podujatie široko-ďaleko.


1 2 3 22