Celkové výsledky 25. ročníka TCL 2019

Vyhodnotenie súťaže prebehlo po 20. kole, časovka jednotlivcov „Jarmočných 6666m“ dňa 7. 9. 2019. Ďakujeme účastníkom, sponzorom ako aj fanúšikom-podporovateľom tohto podujatia.
Overall_Results po 20. kolach