INFO k Trnavskej jarmočnej časovke (12.kolo TCL) na 6666m – Trnava (Malženická cesta)

Po roku pauzy kvôli pandémii COVID 19 sa opäť vraciame s 28. ročníkom obľúbenej časovky jednotlivcov na 6666m, ktorá štartuje v Trnave na Malženickej ceste (pred budovou RENTA PLUS TRNAVA s.r.o.) dňa 11. Septembra 2021 o 10:00 hod.

Všeobecné ustanovenia k jarmočnej časovke jednostlivcov na 6666m

Trať pretekov:  3333m tam a späť, profil a mapka tu: http://www.trnavskacyklistickaliga.sk/trate/

Technické ustanovenia

Prihlášky:
Registrovať sa dá jedine online do 9.9.2021 20:00    
ONLINE REGISTRÁCIA
pre verejnosť a hobby cyklistov https://my.raceresult.com/155707/registration

Pre účastníkov TCL 2021 sa nič nemení, dostanú pozvánku prostredníctvom emailu ako doteraz, kde len potvrdia svoju účasť na jarmočnej časovke (12. kolo TCL).

Registrácia na mieste nebude možná! 

Kancelária pretekov a prezentácia
Kedy: 11. septembra 2021 (sobota)
Čas: od 8:00 do 9:30h.
Kde: pred budovou areálu firmy RENTA PLUS TRNAVA s.r.o., Malženická cesta

Usporiadateľ upozorňuje prísť dostatočne včas!

Štartovné:
10€ (16 až 64 roční)
5€ deti do 15 rokov, dôchodci nad 65 rokov
Štartovné sa platí v hotovosti pri prezentácii.

Na pretekoch sa budú používať štartovné čísla (umiestnenie na stred chrbta), každý pretekár dostane čip, za ktorý zloží zálohu 50€. Záloha bude vrátená po vrátení čipu v kancelárii pretekov. Neplatí pre tých, čo majú zaplatené celoročné štartovné Trnavskej cyklistickej ligy.

Štartujú:
Pretekári (registrovaní aj neregistrovaní na TCL) a verejnosť bez obmedzenia podľa poradia, ktoré zverejní usporiadateľ pri prezentácii v nasledovných kategóriách:
– deti do 10 rokov (chlapci a dievčatá)
– deti do 15 rokov (chlapci a dievčatá)
– mládež do 18 rokov (chlapci a dievčatá)
– ženy od 18 rokov
– muži do 30 rokov (18 – 29)
– muži do 40 rokov (30 – 39)
– muži do 50 rokov (40 – 49)
– muži do 60 rokov (50 – 59)
– muži nad 60 rokov
– najrýchlejší pretekár
– najlepší tím/pracovný kolektív súčet 3 najlepších časov nahláseného tímu.
Neplatí pre športové kluby!

Ceny :

 • Najrýchlejší pretekár – auto na celý víkend od spoločnosti AUTOCOMODEX s.r.o., pohár a diplom.
 • V jednotlivých kategóriách víťaz/víťazka (min. 3 štartujúci v kategórii) alebo prví traja (min. počet 10 štartujúci v kategórii) – medaila, diplom a vecné ceny
 • Najlepší tím/pracovný kolektív – pohár, diplom
 • Súčasťou vyhodnotenia bude aj odovzdanie cien víťazom Trnavskej cyklistickej ligy 2021.

Účasť na pretekoch:
Dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom na štartovný lístok, ktorý mu príde na mail spolu s čestným vyhlásením k splneniu opatrení. Lístok sa odovzdá v kancelárii pretekov pri preberaní čipu. Sprievodné vozidlá – zakázané!

Záverečné ustanovenia:

 • preteká sa za uzatvorenej premávky podľa vyhlášky o cestnej  premávke, pravidiel cyklistiky a tohto rozpisu
 • pretekári, ktorí majú v deň štartu menej ako 12 rokov, musia mať počas celých pretekov sprievod – osobu staršiu ako 18 rokov
 • usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody pretekárom vzniknuté, ani ním spôsobené
 • pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas jazdy na hlave
 • pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
 • štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom na štartovný lístok.
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
 • výklad týchto pravidiel patrí do kompetencie organizačného štábu súťaže, ktorý rozhoduje aj v prípadoch, ktoré nie sú riešené týmito pravidlami

email: trnavskacyklistickaliga@gmail.com