kolodeňtyp pretekovkolodeňtyp pretekov
1.19. 5.Prológ – Trnava - Kočišské11.1. 9.Cesta C – Častá pekáreň
2.26. 5.Kritérium – Motokáry Dlhá12.11. 9.Č.j. 6666m - Trnava
3.8. 6.Cesta F - Priehrada H. Orešany
4.23. 6.
Cesta G – Suchá nad Parnou
5.30. 6.Č.j. SAMSUNG - Voderady
6.7. 7.Časovka do Vrchu - Harmónia -Zochová chata
7.14. 7.Cesta F - Priehrada H. Orešany
8.11. 8.Cesta C – Častá pekáreň
9.18. 8.Cesta G – Suchá nad Parnou
10.25. 8.Č.j. Dolná Krupá - Trnava