KONTROLA ČIPOV

NEZABUDNITE!!!
Dnes 11.03.2020 (streda) od 17.00 do 19.00 hod. na Zavarskej ceste 11F v Trnave (budova s nápisom FINGO) kontrolujeme životnosť čipov!!! Kto bude chcieť, môže uhradiť aj štartovné.