Článok 1.      Názov súťaže

                  Trnavská cyklistická liga 2021 – séria amatérskych pretekov

Článok 2.      Usporiadateľ

                  OZ Cyklisti Trnava

Kontakt: www.trnavskacyklistickaliga.sk

trnavskacyklistickaliga@gmail.com

Článok 3.      Termíny jednotlivých kôl a ich predpísané trate

a/ termíny:

kolodeňtyp pretekovkolodeňtyp pretekov
1.19. 5.Prológ – Trnava - Kočišské11.1. 9.Cesta C – Častá pekáreň
2.26. 5.Kritérium – Motokáry Dlhá12.11. 9.Č.j. 6666m - Trnava
3.8. 6.Cesta F - Priehrada H. Orešany
4.23. 6.
Cesta G – Suchá nad Parnou
5.30. 6.Č.j. SAMSUNG - Voderady
6.7. 7.Časovka do Vrchu - Harmónia -Zochová chata
7.14. 7.Cesta F - Priehrada H. Orešany
8.11. 8.Cesta C – Častá pekáreň
9.18. 8.Cesta G – Suchá nad Parnou
10.25. 8.Č.j. Dolná Krupá - Trnava

Preteky sa uskutočnia v uvedených termínoch – vždy v stredu – so štartom o 17:30 h.
Jarmočná časovka jednotlivcov 6666m sa uskutoční podľa osobitného predpisu.

b/ predpísané trate

ba/ Časovka jednotlivcov Dolná Krupá – Trnava

trať: Dolná Krupá: Trnava – Dolná Krupá – Trnava                                                              58m/18,2km (9,1km)

Kategórie A;B;C1;C2, absolvujú rovnakú dĺžku trate

Kategória DZ bude mať cieľ na otočke alebo v polovici trate.

bb/ Cesta A – Dlhá

trať: Dlhá – Doľany – D. Orešany – Košolná                                                                        117m/14,79 km

kategória A absolvuje 4 okruhy

kategória B absolvuje 3 okruhy

kategória C1;C2 absolvuje 2 okruhy

kategória DZ absolvuje 1 okruh

bc/ Cesta B – sušička Dubové

trať: H. Dubové – Naháč – Dechtice – Kátlovce – D. Dubové

93m/16,12km

kategória A absolvuje 4 okruhy

kategória B absolvuje 3 okruhy

kategória C1;C2 absolvuje 2 okruhy

kategória DZ absolvuje 1 okruh

bd/ Cesta C – Častá pekáreň

trať: Častá (pekáreň) – Píla – Červený kameň (nájazd 6km), potom okruh Červený Kameň – Častá – Píla – Červený Kameň
145m/6km

kategória A absolvuje 6 okruhov + nájazd

kategória B absolvuje 5 okruhy + nájazd

kategória C1;C2 absolvuje 3 okruhy + nájazd

kategória DZ absolvuje 1 okruh + nájazd

be/ Cesta D Kátlovce/Nižná

trať: Kátlovce – Dechtice – Chtelnica – Nižná – Kátlovce                                                     93m/15,62km

kategória A absolvuje 4 okruhy

kategória B absolvuje 3 okruhy

kategória C1;C2 absolvuje 2 okruhy

kategória DZ absolvuje 1 okruh

bf/ Cesta E – Borová

trať: Borová – Budmerice – Štefanová – Doľany – Dlhá – Borová                                             142m/23,1km

kategória A absolvuje 4 okruhy

kategória B absolvuje 3 okruhy

kategória C1;C2 absolvuje 2 okruhy

Kategória DZ absolvuje 1 okruh

bg/ Časovka jednotlivcov do vrchu SZŠ Modra Harmónia

trať: Harmónia – Zochova chata – cintorín                                                                          258m/5,23km + 2km

všetky kategórie absolvujú celú trať

bh/ Časovka dvojíc – Trnava

trať: Trnava – D. Krupá – H. Krupá – Prekážka a späť                                                            161m/36,33km

všetky kategórie absolvujú celú trať

kategória DZ bude mať cieľ na otočke – na Prekážke (za obcou Horná Krupá)

bi/ Karpatský vrchár MTK – Doľany

trať: Doľany – Zabité (nájazd 4,2km), potom okruh Zabité – Majdán – Lošonec – Smolenice – H. Orešany – D. Orešany – Doľany – Zabité
331m/27,82km

kategória A absolvuje 3 okruhy + nájazd

kategória B absolvuje 2 okruhy + nájazd

kategória C1;C2 absolvuje 1 okruh + nájazd

kategória DZ absolvuje nájazd

bj/ Prológ Kamenný mlyn    

trať: začiatok lesoparku na kamennej ulici v Trnave (železničný prechod) – Kamenný Mlyn v Trnave a späť po rovnakej trase.

8m/2,79km

všetky kategórie absolvujú celú trať

bk/ Cesta F – priehrada H. Orešany

trať: H. Orešany – Lošonec – Smolenice – Horné Orešany                                                           39m/6,28km

kategória A absolvuje 12 okruhov + dojazd v Sedle pod Veterlínom (smer Jahodník)

kategória B absolvuje 9 okruhov + dojazd v Sedle pod Veterlínom (smer Jahodník)

kategória C1;C2 absolvuje 6 okruhov + dojazd v Sedle pod Veterlínom (smer Jahodník)

kategória DZ absolvuje 3 okruhy + dojazd v Sedle pod Veterlínom (smer Jahodník)

bl/ Časovka jednotlivcov Malženice (Jarmočných 6666m)

trať: Malženická cesta 3333m tam a späť                                                                                           29m/6,66km

všetky kategórie absolvujú celú trať

bm/ Časovka jednotlivcov SAMSUNG – VODERADY

trať: výjazd z bočnej cesty k fy. SAMSUNG-smer Zeleneč-smer Voderady (celé 2x) 38m/15,84km

všetky kategórie absolvujú celú trať, kategória DZ polovičnú (iba 1 okruh)

bn/ Cesta G – Suchá nad Parnou

trať: Suchá n. Parnou – Košolná – D. Orešany – Horné Orešany – Suchá n. Parnou   75m/17,88km

kategória A absolvuje 4 okruhy

kategória B absolvuje 3 okruhy

kategória C1; C2 absolvuje 2 okruhy

kategória DZ absolvuje 1 okruh

bo/ Časovka do vrchu – Majdán – Zabité   

trať: Majdán (parkovisko) – Zabité

188m/5.98km

všetky kategórie absolvujú celú trať

Článok 5.      Podmienky účasti

a/ pretekov sa môžu zúčastniť jazdci registrovaní aj neregistrovaní. Zároveň však každý pretekár pred štartom svojím podpisom prezenčnej listiny potvrdzuje, že štartuje na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady.

b/ pretekár, ktorý má v deň štartu menej ako 12 rokov, musí mať počas celých pretekov sprievod – osobu staršiu ako 18 rokov,

c/ pretekár je povinný štartovať v ochrannej cyklistickej prilbe, schváleného typu EN CE 1078

d/ pretekár je povinný dostaviť sa na štart najmenej 20 minút pred štartom, aby podpísal vyhlásenie v prezenčnej listine, ak tak nespraví, nemusí byť pripustený na štart,

e/ pretekár je povinný mať počas celého preteku štartovné číslo a na bicykli namontovaný čip pre účely časomiery.

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online registrácia. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty,
podľa dátumu prihlásenia. Organizátor si vyhradzuje zmenu pravidiel podľa platných obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19
Pretekár s vlastným čipom vo veku od 18 do 60 rokov je povinný zaplatiť si vopred účastnícky príspevok na celú ligu 50,- €.
Pretekár bez čipu vo veku od 18 do 60 rokov je povinný pred každým kolom pretekov zaplatiť jednorázový príspevok 10,- €, maximálne však 2
krát za celý ročník súťaže (to platí aj pre tých, kt. majú vlastný čip ale nemajú štartovné číslo). Tí pretekári, ktorí si nesplnili túto povinnosť za
rok 2020 budú musieť doplatiť za predošlý ročník.
V prípade, že pretekár nevlastní čip, môže si ho jednorázovo zapožičať najneskôr 24 hodín pred štartom daného kola v Pecobikes na G.
Steinera 1 v Trnave, musí však zložiť zálohu za čip 50,- €. Záloha mu bude po vrátení čipu vrátená. Počet čipov pre tento účel je limitovaný.
Pretekári si môžu zaobstarať čipy https://www.videocom.sk/raceresult/
Účastnícky príspevok je možné uhradiť vopred na celý ročník ZA CELÝ TEAM VYTVORENÍM SÚPISKY a hromadným prevodom na účet
OZ Cyklisti Trnava, IBAN SK6402000000003207848256 (do poznámky “Dar TCL2021” klub a kontaktná osoba za klub). Vyzdvihnutie
čísiel/čipov bude vopred ohlásene na webe súťaže.

g/ pretekár je v pretekoch s hromadným štartom povinný mať na bicykli umiestnené označenie kategórie, v ktorej štartuje.

Článok 6.      Kategórie hodnotené v súťaži

Pretekári sú rozdelení do 5 kategórií, ktoré budú zároveň vyhodnocované po poslednom kole.

a/

DZ – chlapci do 12. roku a dievčatá do 14. roku veku (dieťa len v sprievode dospelej osoby, ktorá zaň podpíše prezenčnú listinu)

C2 – pretekári, ktorí jazdia 2 okruhy (resp. podľa určenia)

C1 – pretekári, ktorí jazdia 2 okruhy (resp. podľa určenia)

B – pretekári, ktorí jazdia 3 okruhy (resp. podľa určenia)

A – pretekári , ktorí jazdia 4 okruhy (resp. podľa určenia)

b/ v kategórii A musia štartovať pretekári, ktorí:

– sú reprezentantmi SR v cestnej cyklistike (aspoň 1 reprezentačný výjazd-cestná cyklistika v roku 2020)

– sú profesionálnymi jazdcami

– prišli do cieľa na preteku cestnej cyklistiky- majstrovstvá Slovenska ELITE – U23

– dosiahli umiestnenie v top 30 na Sereďmaratóne (za predchádzajúce 2 ročníky)

– sa umiestnili v roku 2020 v TCL do 3. miesta v kategórii B.

c/v kategórií B štartujú všetci ostatní pretekári, ktorí si zároveň nezvolili štartovať v kategórii C alebo sa umiestnili v roku 2020 v TCL v kategórii C do 3. miesta

d/v kategórií C1 štartujú všetci ostatní pretekári, ktorí si zároveň nezvolili štartovať v kategórii C2 alebo sa umiestnili v roku 2020 v TCL v
kategórii C od 4 do 15. miesta
e/ kategória C2
Všetci začínajúci cyklisti a ostatní, ktorí ešte zatiaľ neštartovali na žiadnych iných pretekoch.
f/ voľba kategórie:
pretekár si môže zvoliť, v ktorej kategórií chce začať pretekať pri prvom zápise do pretekov. Túto kategóriu bude jazdiť po celú sezónu, pokiaľ:
• nepožiada o preloženie do nižšej kategórie
• alebo nebude preložený do inej kategórie na základe nižšie uvedených pravidiel
• alebo ho nepreloží rozhodnutím org. štáb súťaže
g/ prestup medzi kategóriami:
1. prestup do vyššej kategórie A je možný pre prvých troch pretekárov v kategórii B v polovici a na konci sezóny na požiadanie
2. prestup do vyššej kategórie B z kategórie C je možný kedykoľvek na požiadanie
3. pretekár môže požiadať o zaradenie do nižšej kategórie a jeho žiadosť bude posúdená individuálne org. štábom súťaže
4. pretekár, ktorý dosiahne vo svojej kategórii za celú sezónu 0 bodov, bude ďalšiu sezónu musieť štartovať v nižšej kategórii
5. pretekár nebude zaradený do nižšej kategórie v tej istej sezóne, v ktorej bol zaradený do vyššej kategórie
6. víťazi v danej kategórii budú do ďalšej sezóny zaradení automaticky do vyššej kategórie, v ktorej budú povinní štartovať
7. pri prestupe do nižšej kategórie z vyššej, začína s počtom bodov posledného jazdca v danej kategórii
8. pri prestupe do vyššej kategórie začína s počtom bodov posledného jazdca v danej kategórii
pretekár jazdiaci v kategórii A dosahujúci v polovici a na konci sezóny počet bodov 0, bude preradený do kategórie B v danom
resp. budúcom ročníku.

h/ každá kategória bude označená reflexným pásikom na sedlovke bicykla:

A – STRIEBORNÁ
B – RUŽOVÁ
C1 – MODRÁ
C2 – ZELENÁ
DZ – ŽLTÁ

i/ bodovanie:
Každá kategória je bodovaná a vyhodnocovaná zvlášť (8. kolo pridelí body organizačný štáb podľa výsledkov súťaže).

Za každé kolo získa účastník, kt. dokončí pretek od 16. miesta účastnícky 1bod.

Bodovacia tabuľka TCL

poradiebody
1. miesto25 bodov
2. miesto20 bodov
3. miesto16 bodov
4. miesto13 bodov
5. miesto11 bodov
6. miesto10 bodov
7. miesto9 bodov
8. miesto8 bodov
9. miesto7 bodov
10. miesto6 bodov
11. miesto5 bodov
12. miesto4 body
13. miesto3 body
14. miesto2 body
15. miesto1 bod

Článok 7.      Pravidlá spoločné pre časovky a prológ

a/ štartuje sa v intervaloch 1 minúta

b/ striedanie a jazda v závese je zakázaná, okrem časovky dvojíc

c/ všetky kategórie absolvujú rovnakú dĺžku trate – kategória DZ má skrátenú dĺžku trate

d/ poradie je určené podľa výsledných časov, víťazom kola sa stane pretekár s najnižším dosiahnutým časom

e/ časovka dvojíc – dvojice sa vyberajú ľubovoľne pretekármi z rovnakej kategórie

Článok 8.      Pravidlá pre preteky jednotlivcov

a/ Pretekári štartujú spoločne, avšak na rozdielny počet okruhov. O poradí pretekárov v danom kole rozhoduje DOSIAHNUTÝ ČAS.

b/ Pretekár, ktorý stráca v cieli viac ako 1 okruh alebo viac ako 10 minút na vedúceho pretekára, už v ďalšom okruhu nepokračuje.

Článok 9.      Vyhodnotenie súťaže jednotlivcov a klubov

a/ celkovým víťazom TCL 2021 sa stane víťaz kategórie A

b/ celkové poradie v každej kategórii určí 7 najlepších výsledkov každého pretekára z celého ročníka súťaže. V prípade rovnosti bodov, bude rozhodovať väčší počet vyšších umiestnení. V každej kategórii vyhodnotíme zvlášť najlepšiu ženu/dievča, musí však absolvovať min. 7 kôl.

c/ víťazom v súťaži klubov sa stane ten klub, ktorého súčet dosiahnutých bodov všetkých jeho členov zo všetkých absolvovaných pretekov bude najvyšší. V prípade rovnosti bodov u viacerých klubov zvíťazí ten klub, ktorého pretekár  sa lepšie umiestnil v kategórii A, ak nemá zastúpenie v kategórii A, tak v B a ak klub nemá zastúpenie ani v kategórii B, tak rozhoduje lepšie poradie jazdca v kategórii C1

Článok 10.    Ceny pre víťazov a rekordérov v celkovom poradí TCL              

a/ prvý pretekár v kategórií A (Absolútny víťaz) získa pohár TCL

b/ prví traja pretekári v každej kategórii získajú medailu, diplom a cenu. Celkové poradie v každej kategórii určí 12 najlepších výsledkov každého pretekára z celého ročníka súťaže. V prípade rovnosti bodov, bude rozhodovať väčší počet vyšších umiestnení.

c/ prvý klub v hodnotení klubov získa pamätný tanier a diplom. Víťazom v súťaži klubov sa stane ten klub, ktorého súčet dosiahnutých bodov všetkých jeho členov zo všetkých absolvovaných pretekov bude najvyšší. V prípade rovnosti bodov u viacerých klubov zvíťazí ten klub, ktorého pretekár sa lepšie umiestnil v kategórii A, ak nemá zastúpenie v kategórii A, tak v B a ak klub nemá zastúpenie ani v kategórii B, tak rozhoduje lepšie poradie jazdca v kategórii C1.

d/ podmienka pre udelenie ceny v jednotlivých kategóriách je účasť pretekára minimálne na polovici plánovaných kôl v hodnotenom ročníku,
t.j. 6 kôl

e/ termín vyhlásenia celkových výsledkov, odovzdania cien TCL 2021 bude po poslednom kole TCL, t.j. po Jarmočnej časovke 6666m.

Článok 11.    Všeobecné ustanovenia

a/ preteky sa konajú za každého počasia, usporiadateľ prípadnú zmenu oznámi v deň kola na webovej stránke a na soc. sieťach ligy.
Neuskutočnené kolo nebude mať víťaza a nepridelia sa pretekárom žiadne body. Usporiadateľ súťaže môže určiť náhradný termín
neuskutočneného kola.

b/ preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky avšak za sprievodu dopravných zložiek Polície SR, pričom všetci účastníci sú povinní rešpektovať platné dopravné predpisy

c/ usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody pretekárom vzniknuté, ani nimi spôsobené čo podpíše vyhlásením v štartovej listine každého kola

d/ v prípade otázok je možné kontaktovať usporiadateľa e-mailom na: trnavskacyklistickaliga@gmail.com

e/ sprievodné vozidlá povoľuje organizačný štáb pri prezentácii

f/ usporiadateľ má právo pred, počas alebo po pretekoch vyzvať účastníka k dopingovej kontrole podľa všeobecných pravidiel medzinárodnej cyklistickej únie, v prípade odmietnutia má právo usporiadateľ vylúčiť účastníka a zakázať mu účasť na TCL na dobu neurčitú so stiahnutím dosiahnutých výsledkov. Usporiadateľ si plne vyhradzuje hradenie nákladov na dopingovú kontrolu v prípade pozitívnej dopingovej skúšky.

g/ výklad týchto pravidiel patrí do kompetencie organizačného štábu súťaže, ktorý rozhoduje aj v prípadoch, ktoré nie sú riešené týmito pravidlami

h/ usporiadateľ zakazuje počas pretekov a v priestoroch štartu/cieľa ľubovoľnému odhadzovaniu odpadkov pod udelením pokuty 30eur príp. zákazom pretekania na ďalších kolách. Fľaše je možné odhodiť v zóne 20m pred/za cieľovou/štartovou čiarou avšak s povinnosťou dodatočného vyzdvihnutia po skončení pretekov.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.