Registrácia a vyzdvihnutie štartovného čísla

Od dnes do 2. 4. 2019 je možné každý pracovný deň zaregistrovať sa a vyzdvihnúť si štartovné číslo, príp. aj čip v PECOBIKES na G. Steinera 1, Trnava v časoch 18-20:00h.
Čísla a čipy je možné zaplatiť vopred na účet združenia Cyklisti Trnava IBAN SK6402000000003207848256 (do poznámky „Dar TCL2019“ a svoje meno a priezvisko) alebo aj na mieste.
Vzhľadom nato, že nám zostali čipy z minulého roka kt. nie sú úplne nové, ponúkame tieto za cenu 30eur, so životnosťou min. ďalšie 2 roky.

UPOZORNENIE!
Žiadame Vás, aby ste si nenechávali registráciu a vyzdvihnutie čísla na 1. kolo-Prológ 3. 4. 2019. Je možné, že pri veľkom nápore pretekárov nebudete zaregistrovaní.