ZMENA štartu 7. kolo

Z bezpečnostných dôvodov sa štart 7. kola posúva podľa ilustr. obrázku na výjazd z Majdánu smer Lošonec. Štart kategórie A+B bude 17:30h a štart kategórie C1, C2 a DZ bude 17:33h. Dojazd je pre VŠETKY kategórie v Sedle pod Veterlínom.

ONLINE rgistrácia prebieha do zajtra 14. 7. 2021 12:00h. cez odkaz: https://my.raceresult.com/155707/registration

V platnosti sú stále opatrenia podľa aktuálnej situácie. Overiť si môžte cez odkaz ministerstva: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

V platnosti sú stále pravidlá súťaže: https://www.trnavskacyklistickaliga.sk/pravidla/
z ktorých vyberáme často dotazované podmienky účasti:

Článok 5.      Podmienky účasti

a/ pretekov sa môžu zúčastniť jazdci registrovaní aj neregistrovaní. Zároveň však každý pretekár pred štartom svojím podpisom prezenčnej listiny potvrdzuje, že štartuje na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady.

b/ pretekár, ktorý má v deň štartu menej ako 12 rokov, musí mať počas celých pretekov sprievod – osobu staršiu ako 18 rokov,

c/ pretekár je povinný štartovať v ochrannej cyklistickej prilbe, schváleného typu EN CE 1078

d/ pretekár je povinný dostaviť sa na štart najmenej 20 minút pred štartom, aby podpísal vyhlásenie v prezenčnej listine, ak tak nespraví, nemusí byť pripustený na štart,

e/ pretekár je povinný mať počas celého preteku štartovné číslo a na bicykli namontovaný čip pre účely časomiery.

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online registrácia. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty,
podľa dátumu prihlásenia. Organizátor si vyhradzuje zmenu pravidiel podľa platných obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19
Pretekár s vlastným čipom vo veku od 18 do 60 rokov je povinný zaplatiť si vopred účastnícky príspevok na celú ligu 50,- €.
Pretekár bez čipu vo veku od 18 do 60 rokov je povinný pred každým kolom pretekov zaplatiť jednorázový príspevok 10,- €, maximálne však 2
krát za celý ročník súťaže (to platí aj pre tých, kt. majú vlastný čip ale nemajú štartovné číslo). Tí pretekári, ktorí si nesplnili túto povinnosť za
rok 2020 budú musieť doplatiť za predošlý ročník.
V prípade, že pretekár nevlastní čip, môže si ho jednorázovo zapožičať najneskôr 24 hodín pred štartom daného kola v Pecobikes na G.
Steinera 1 v Trnave, musí však zložiť zálohu za čip 50,- €. Záloha mu bude po vrátení čipu vrátená. Počet čipov pre tento účel je limitovaný.
Pretekári si môžu zaobstarať čipy https://www.videocom.sk/raceresult/
Účastnícky príspevok je možné uhradiť vopred na celý ročník ZA CELÝ TEAM VYTVORENÍM SÚPISKY a hromadným prevodom na účet
OZ Cyklisti Trnava, IBAN SK6402000000003207848256 (do poznámky “Dar TCL2021” klub a kontaktná osoba za klub). Vyzdvihnutie
čísiel/čipov bude vopred ohlásene na webe súťaže.

g/ pretekár je v pretekoch s hromadným štartom povinný mať na bicykli umiestnené označenie kategórie, v ktorej štartuje.